Beca d’introducció a la investigació en el projecte PLASTICØPYR al CEAB-CSIC (Blanes, Girona)

 • Referència: JAEINT20_EX_0528
 • Lloc de treball: Blanes, Girona
 • Termini: del 9 de març al 9 d’abril de 2020 (prorrogat)
 • Responsable científic: Helena Guasch helena.guasch@ceab.csic.es
 • Tipus de contracte:
 • Durada de la beca: 5 mesos
 • Data d’inici: el primer dia de setembre o d’octubre de 2020
 • Remuneració: 3000 €

Descripció

La contaminació per plàstics és molt diversa, tant en tipologia com en concentració. Estudis recents mostren com la presència de plàstics en sistemes fluvials pot ser similar o fins i tot més gran que la del medi marí. Els rius no només retenen, transformen i consumeixen material terrestre, sinó que també el transporten cap al mar. La neu, els esports de muntanya i el turisme rural són les principals activitats que atrauen un gran nombre de visitants cada any a les zones de muntanya que generen grans ingressos per al sector turístic, però que van associades a la generació de residus i especialment plàstics. Per tant, el paper que exerceixen els rius en el transport i processament de materials, considerat un servei ecosistèmic, es veurà afectat en aquells rius que drenen conques hidrogràfiques on l’abocament de plàstics sigui elevat. En aquest sentit, la contaminació per plàstics a la conca és responsable de la disfunció de l’ecosistema fluvial que processarà, retindrà i transportarà aquests materials antròpics. El projecte de formació investigadora que es proposa té com a objectiu principal l’estudi de les aportacions, retenció i transport de micro i macro-plàstics en rius de muntanya situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França. La presa de mostres, processat al laboratori i posterior anàlisi. Els resultats obtinguts serviran per identificar els residus més abundants i generar escenaris de major o menor acumulació de plàstics en rius de muntanya en funció de la pressió turística i les condicions climàtiques. Aquests escenaris ajudaran a la conscienciació sobre el paper de l’activitat humana en la problemàtica dels plàstics i també per visualitzar els efectes positius que es produirien al modificar els hàbits de consum i implementar models d’economia circular. L’estada de formació s’emmarca en el projecte interreg POCTEFA “Estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics en els ecosistemes de muntanya”.

Sol·licitants

 • Estar matriculat/ada en un grau el curs acadèmic 2019-2020 amb almenys el 80% dels crèdits (ECTS) de grau complerts.
 • Futurs estudiants que hagin sol·licitat preadmissió, admissió o matrícula a un Màster Universitari oficial pel curs 2020-2021.
 • Estudiants matriculats en un Màster Universitari oficial el curs 2019-2020.
 • Nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic: 8.00/10

+ informació: https://sede.csic.gob.es/intro2020#

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: