PLASTICØPYR annual meeting at the University of Barcelona

Last 16th September we performed a fruitful meeting to review the work done (in spite of the pandemia) and schedule the next activities that will began this October, including life-cycle assessments of the main collected materials (Action 3), field monitoring and experimental work at the selected mountain areas as well as preparation of citizen scienceContinue reading “PLASTICØPYR annual meeting at the University of Barcelona”

Test del treball de camp per al seguiment de plàstics en rius de muntanya a la vall de Tristaina, Andorra

Un equip de treball del projecte PLASTICØPYR ha estat discutint i posant a punt els mètodes de mostreig per al seguiment dels plàstics que es transporten pel riu i s’acumulen a la llera i a les vores dels rius de muntanya, especialment allà on hi ha activitat humana a prop. Un groupe de travail duContinue reading “Test del treball de camp per al seguiment de plàstics en rius de muntanya a la vall de Tristaina, Andorra”